OWH

Nota prawna

Dziękujemy za odwiedzenie naszego portalu internetowego. Każdy kto pobiera informacje na naszych stronach internetowych, zgadza się z następującymi warunkami. Dlatego przed rozpoczęciem korzystania z naszej witryny lub przekazaniem danych osobowych, prosimy Państwa o to, aby przestrzegać następujących wskazówek. Grupa Rotho (zwana dalej: Rotho) nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, dokładność i aktualność informacji oraz zastrzega sobie prawo w każdym momencie do zmiany lub sprostowania informacji i ofert.

 

Brak mocy wiążącej wywoływanych informacji i wyłączenie odpowiedzialności

Informacje dostępne są na stronach internetowych, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, nie stanowią wiążącej oferty do zawarcia umowy. Jeśli na stronach internetowych wyraźnie znajdują się oferty podlegają one szwajcarskiemu prawu. Obowiązkowe, stosowane przepisy innych państw, do których odnoszą się wywoływane informacje, są zastrzeżone. Jeśli na stronach internetowych znajdują się oferty i nie zaznaczono inaczej, to obowiązują one tylko w Unii Europejskiej i Szwajcarii.

Informacje i dane znajdujące się na stronach internetowych firmy Rotho nie stanowią wyraźnych lub dorozumianych oświadczeń ani zapewnień. W szczególności nie stanowią one rękojmi lub gwarancji co do jakości, przydatności lub celu wykorzystania produktów opisanych lub przedstawionych na stronie internetowej.

Firma Rotho zwolniona jest od wszelkiej odpowiedzialności za manipulacje w systemie IT użytkowników Internetu przez osoby trzecie. Celem ochrony przed wirusami zaleca się korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek oraz instalację na bieżąco aktualizowanego oprogramowania antywirusowego. Należy zasadniczo unikać otwierania e-maili nieznanego pochodzenia lub budzących wątpliwości oraz nieoczekiwanych załączników do e-maili.

Strony internetowe firmy Rotho mogą także zawierać linki do innych stron internetowych. Firma Rotho nie jest odpowiedzialna ani za ich treść, ani za przedstawione na tych stronach w formie graficznej lub oferowane produkty i/lub oferty ani za przestrzeganie na tych stronach obowiązujących przepisów o ochronie danych.  

 

Dobrowolne przysyłanie informacji

Z powodu ogromnej liczby nadsyłanych do nas z własnej inicjatywy sugestii, wskazówek i innych informacji nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie te wiadomości. Jeśli z takich doręczonych wiadomości nic nie wynika, zakłada się, iż sugestie te nie podlegają ochronie niematerialnych praw majątkowych, w szczególności nie są chronione patentem, prawem autorskim, wzorcem przemysłowym, użytkowym lub zdobniczym. Jeśli tak nie jest, oczekujemy natychmiastowego przedłożenia przez nadsyłającego oficjalnych certyfikatów meldunkowych lub rejestracyjnych. Dobrowolne przedkładanie sugestii, wskazówek czy innych informacji nie zobowiązuje firmy Rotho do przestrzegania klauzuli poufności i nie będzie też traktowane jako powierzony rezultat pracy. Firma Rotho lub powiązane z nią przedsiębiorstwa posiadają całkowitą swobodę co do ich stosowania, korzystania, przetwarzania, modyfikowania lub dalszego rozwijania i z tego powodu w żadnym momencie nie muszą zdawać z tego sprawy. Poprzez takie przysłane wiadomości nie powstaje stosunek umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy licencyjnej, joint-venture, kooperacyjnej ani innych.

 

Ochrona danych


JJeśli podczas wizyty na naszych stronach internetowych gromadzone będą dane osobowe, czynione to będzie zgodnie z przepisami szwajcarskiej ustawy o ochronie danych (DSG). Wczytując nasze strony lub otwierając nasze wiadomości elektroniczne udzielają Państwo tym samym zgody na to, iż w obrębie Grupy Rotho Państwa dane osobowe będą wykorzystywane dla celów administracji technicznej stron internetowych, administrowania klientami, przeprowadzania ankiet i w tym celu przekazywane także osobom trzecim. Dane nieosobowe (dane zagregowane), w każdym przypadku będą mogły być przekazane przez firmę Rotho osobom trzecim.

Prawa do korzystania z danych przyznane wraz z wizytą na stronach firmy Rotho obejmują z jednej strony dane, które podają Państwo sami podczas rejestracji produktów (takich jak imię i nazwisko, adres i obszary zainteresowania), z drugiej strony, również do danych, które przechowywane są w ramach procesów technicznych (np. adresy IP). Ponadto firma Rotho może korzystać także z informacji osobowych, które udostępniane są w ramach udziału w konkursach, wystąpień na forach i czatach lub przy zamawianiu produktów. Nasze strony internetowe korzystają z tak zwanych plików cookie, aby umożliwić pewne procesy, nawigację, usługi i transakcje. Jeśli nie zezwalają Państwo na zapisywanie plików cookies na komputerze, w preferencjach swojej przeglądarki należy wybrać opcję „nie akceptuj cookies“ (szczegółowe informacje na temat ustawień zob. instrukcję swojego producenta przeglądarki). Jeśli wybiorą Państwo tę opcję, która nie akceptuje plików cookies, może to doprowadzić do ograniczenia pewnych funkcji podczas otwierania naszych stron.

W przypadku pytań dotyczących korzystania z Państwa danych osobowych lub innych prawnych warunków ramowych naszej obecności w sieci, prosimy zwracać się do administratora sieci pod adresem:Rotho Kunststoff AG, Industriestrasse Althau 11, CH-5303 Würenlingen lub za pośrednictwem e-maila pod adresem: consumerproducts@rotho.com

inyt