Jakość

Znak jakości Swiss Design jest dla nas jednocześnie zobowiązaniem i zachętą!

Wysoka jakość.

Oznacza to, że nasze produkty są projektowane w Szwajcarii i wytwarzane z wysokiej jakości surowców. Nie ma przy tym znaczenia, czy produkcja ma miejsce w Szwajcarii, Polsce czy we Włoszech. Iż są proste i bezpieczne w obsłudze i dzięki temu bez problemu można jest stosować w domach, w których przebywają dzieci. Iż dzięki naszym przemyślanym koncepcjom uprzyjemniamy Ci życie.

 

Trwałość i zrównoważenie.

Jesteśmy przekonani, że nasze produkty dotrzymują (dosłownie) to, co obiecują. Z tego względu udzielamy na większość naszych produktów wyjątkowej, 20-letniej gwarancji trwałości. Jeśli nieoczekiwanie urwie się ucho, uszczelka niespodziewanie zacznie przeciekać, to oczywiście wymienimy produkt. Ponadto trwałość jest też gwarantem długowieczności naszych produktów. Więcej o naszym zielonym zaangażowaniu, na naszej stronie o środowisku naturalnym.

Gwarancja

Jak postępować w przypadku roszczeń gwarancyjnych?

Jeśli jako nabywca (konsument) zakupili Państwo produkt firmy Rotho z 20-letnią gwarancją trwałości i istnieje powód do reklamacji, przyjęta zostanie gwarancja producenta lub trwałości, jeżeli wada będzie natychmiast zareklamowana po odkryciu przez kupującego.

W tym przypadku prosimy o przesłanie

  • opisu usterki (jeśli to możliwe ze zdjęciem)
  • kopię dowodu zakupu
  • Państwa dane kontaktowe

 na adres: garantie@rotho.ch lub pocztą na adres:

Rotho Kunststoff AG
Gwarancja
Industriestrasse Althau 11
CH-5303 Würenlingen

 

PROSIMY NIE WYSŁAĆ DO NAS BEZ WEZWANIA PRODUKTU.

 

Przesyłki bez znaczka lub niewystarczająco ofrankowane nie zostaną odebrane. Koszty wynikające z nieustalonych przesyłek zwrotnych (opłata pocztowa, opakowanie) NIE będą zwracane. Firma Rotho nie bierze odpowiedzialności za przesyłki bez wezwania, błędnie dostarczone, zaadresowane lub za ich przechowywanie czy odsyłanie.

Nasi współpracownicy zbadają dany przypadek i w razie uzasadnionych roszczeń udostępnią Państwu produkt zastępczy.

Z pomocą następującego objaśnienia zobowiązań gwarancyjnych prosimy zapoznać się z ich szczegółowymi warunkami.

 

Zobowiązania gwarancyjne

Nasze produkty z oznakowaniem ""20 Jahre Garantie"" produkowane są z największą starannością i precyzją. Produkty lub ich poszczególne części zawierające wady materiałowe, wady fabryczne lub wady funkcjonowania będą przez nas wymieniane w okresie gwarancyjnym wynoszącym 20 lat od momentu zakupu produktu. Jeśli dane produkty zostały skreślone z programu, firma Rotho zobowiązuje się do ich wymiany na produkty podobne lub równorzędnej wartości. 

1. Okres gwarancji obowiązuje wyłącznie dla zakupu i dostaw konsumenckich i wynosi 20 lat. Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie zakupu produktów przez konsumentów. Firma Rotho jako producent udziela gwarancji na rzecz konsumenta na wyprodukowane przez nią produkty w okresie gwarancyjnym na wady konstrukcyjne, fabryczne, obróbki oraz materiałowe zgodnie z następującymi warunkami.

Uwaga: Niniejsza gwarancja producenta lub gwarancja trwałości obowiązuje wyraźnie oprócz i w zależności od ustawowego i/lub umownego udzielania gwarancji sprzedawcy. Wyklucza się ją jednak, jeśli nabywca z powodu tych samych wad skorzystał już u sprzedawcy z ustawowej lub umownej gwarancji. Prawa nabywcy do gwarancji pozostają względem sprzedawcy na mocy tej gwarancji nienaruszone. Zwrot kwoty zakupu możliwy jest tylko u sprzedawcy.

2. Gwarancja trwałości obowiązuje tylko produkty, z których nabywca korzystał tylko w sposób zgodny z przeznaczeniem, które prawidłowo obsługiwał oraz odpowiednio konserwował.

Wady, które nie podlegają pod gwarancję trwałości to: szkody, wynikające ze zbyt intensywnej eksploatacji w niewłaściwym celu oraz użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem, w szczególności wynikające z nieprzestrzegania specyfikacji firmy Rotho umieszczonej na etykiecie.

Gwarancja podlega szwajcarskiemu prawu materialnemu z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (Konwencja Wiedeńska)."
 

inyt