Dobra konsumenckie (Rotho Advanced Solutions)

Rotho dysponuje wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu specjalnych rozwiązań dla dużych firm oraz zarządzaniu tymi rozwiązaniami. 

RAS to kreatywna i innowacyjna firma o silnej orientacji na potrzeby klienta specjalizująca się w promocjach i działalności B2B. Dzięki dynamicznej organizacji, szerokiemu asortymentowi produktów (kuchnia, przechowywanie, prowadzenie domu, śmieci) oraz najnowocześniejszej technologii jesteśmy w stanie szybko reagować na potrzeby rynku, oferując zindywidualizowane rozwiązania dla każdego z klientów. Znajomość europejskich rynków i silne kompetencje to podstawa trwałego sukcesu na rynku.
Zawsze pracujemy nad nowymi rozwiązaniami, które ułatwią Ci życie i podniosą jego jakość.

info@r-as.ch

inyt